zomer

Extensief 1 op 2 bouwplan

Datum en tijd
Adres

Akkerbouwbedrijf Kaput, Hoofdweg 6, 9695 AK, Bellingwolde

Categorie
Akkerbouw

Concrete tips voor verbetering van de bodemgezondheid voor u als akkerbouwer

Op donderdagochtend 15 augustus organiseert coöperatie Niscoo op het akkerbouwbedrijf van Gerko Kaput een kennisbijeenkomst over bodemgezondheid. Gerko Kaput heeft een eigen visie op het telen van akkerbouwgewassen op zijn gronden, variërend van zware kleigrond tot veenkoloniale gronden. De kern is eenvoudig: de balans van de bodem herstellen door aanpassingen van grondbewerking, teelt en bemesting. Zo ploegt Kaput bijvoorbeeld met een ecoploeg en zijn er een jaar rond gewassen te vinden op het veld, in de winter zijn dit groenbemesters en wintergraan. Hij experimenteert met mechanische onkruidbestrijders en gaat bewust om met bemesting.

De ochtend begint met een presentatie van Gerko Kaput waarin hij zijn visie verder toelicht, met veel ervaringen voor u in de praktijk. Daarna volgt een excursie over zijn bedrijf met o.a. een demonstratie met de ecoploeg en een toelichting op de gekozen groenbemesters.

Theo Mulder van MulderAgro en voorzitter van de stichting Symphony of Soils, sluit de ochtend af met een presentatie over bodemgezondheid en kringloopbenadering.

Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, aanmelding is wel noodzakelijk. Vol=vol. U kunt zich aanmelden via deze link.

Niscoo is een coöperatie in de noordelijke regio met als kernactiviteit het ontwikkelen, het toegankelijk maken en het bundelen van kennis voor de ondernemer in de agrarische sector.