koe

Niscoo online kennisavonden: Betere mest voor duurzame bodem

Datum en tijd
Adres

Online

Op 23 februari organiseert coöperatie Niscoo een avond over mestkwaliteit in relatie tot stalsystemen. Het houdt de sector al jaren bezig, mest. Gaat het niet over beleid, dan is het wel de kwaliteit die centraal staat. En wanneer spreken we eigenlijk over ‘goede mest’. Niscoo ging in gesprek met twee ondernemers die hun eigen pad volgen bij de keus van een stalsysteem.

Thomas Dijkstra zou kiezen voor een mestvergister, tot hij gaande zijn oriëntatie de bodem centraal stelde. Dat maakte dat hij koos voor een strosysteem. Spannend, wat het resultaat is niet direct zichtbaar, dit vergt een lange adem. Jan Pieter van Tilburg koos voor een systeem op basis van het terugkoelen van mest. Dit heeft o.a. een verrassend effect op de uitstoot van methaan. Beide gaan in op de meerwaarde van het systeem, het verdienmodel en de kwaliteit van de mest. Ook de samenwerking met akkerbouwers komt aan bod. In hoeverre levert dit een positieve bijdrage aan de kringloopgedachte van minister Schouten?

Al met al een boeiende avond voor eenieder die met mest te maken heeft. Ook deze avond is wederom online. We ontmoeten u graag via deze link. De avond start om 20:00uur.