Frans Keurentjes

Bestuurdersavond Niscoo met Frans Keurentjes

Ingezonden op ma 27/11/2017 - 08:40
In gesprek met een bestuursvoorzitter

Een zaal vol bestuurders uit allerlei coöperaties waaronder CRV, FrieslandCampina, Cosun, Agrico, waren op donderdag 16 november aanwezig tijdens de eerste bestuurdersbijeenkomst van dit seizoen. Georganiseerd in samenwerking met de Agrarische Jongeren uit de noordelijke provincies: AJF, DAJK, GrAJK.

Gezonde bestuurlijke weerstand

Frans geeft een bevlogen inleiding over de belangrijke rol van de coöperatie bestuurders. De mix van gezond boerenverstand en externe deskundigheid is van groot belang voor een organisatie. Keurentjes realiseert zich goed welke brugfunctie de ledenraad vervult. “Het is voor de ledenraadsleden belangrijk om gezonde bestuurlijke weerstand te kunnen bieden, ik ben blij met gezonde argwaan. Hoewel niet altijd zichtbaar ervaar ik de ledenraad als kritisch. En dat is goed, dat houdt ons scherp.”

Toetsen van koers 

Frans benadrukt hetgeen waar het volgens hem om gaat. De focus moet niet liggen bij het zoeken naar fouten in het jaarverslag. Het gaat om het toetsen van de koers. Waarom is de organisatie op aarde, wat zijn de doelstellingen en welke strategie is afgesproken. De jaarrekening geeft vervolgens vooral inzicht of die strategie wel klopt, de juiste stappen worden gezet en de snelheid acceptabel is.

Countervailing power

De keuze van de juiste ledenraadsleden is een van de succesfactoren. Het is de uitdaging om te durven kiezen voor een aantal dwarsdenkers. Diegene die misschien niet de strategie beamen maar kritisch zijn, andere koersen zien en zich daarop uit durven spreken. Het is een gruwel als de ledenraad enkel een klankbordfunctie vervult. Frans stelt dat er van dwarsdenkers vaak eerder te weinig dan genoeg zijn. “Als organisatie moeten we zorgen voor kennis, het faciliteren van werving en opleiding. Maar de leden kiezen zelf voor hun vertegenwoordiger.” In bestuurstermen heet dit ‘Countervailing power’.

Waarde toevoegen

In discussie kwam vervolgens van alles aan bod, zou het niet beter zijn een onafhankelijk voorzitter van de ledenraad te kiezen, lukt het voldoende om leden te betrekken, hoe ga je om met het verschil in kennisniveau, hoe behoud je objectiviteit, is de huidige structuur en communicatie nog wel passend bij de tijd, is het lid zijn van een coöperatie nog wel aantrekkelijk genoeg. Anekdotisch vertelt Frans over de reacties die hij ontvangt in het buitenland, daar menen ze dat FrieslandCampina wel heel druk is met ledencommunicatie. Hardop vragen ze zich af of het niet wat overvloedig is. Keurentje gelooft wel degelijk in deze aanpak. Een coöperatie zonder betrokken leden heeft uiteindelijk geen bestaansrecht als coöperatie. Maar ook ben je als coöperatie opgericht om geld te verdienen. Het gaat om waarde toevoegen aan het product. En dat gaat in de huidige tijd verder dan alleen een fysiek goed product leveren.