Onderzoek naar samenwerking met ander bedrijven nu ook in Ondernemerspakket opgenomen

Ingezonden op do 20/04/2017 - 15:55

De agrarische sector wordt steeds complexer. De veranderende omstandigheden vragen om steeds meer alternatieve oplossingen. Sommige problemen zijn juist met verdere specialisatie, schaalgrootte of een ketengerichte aanpak beter op te lossen. In een aantal gevallen vraagt dit om nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven.

Samenwerken doe je niet zomaar, maar vraagt, voorafgaand aan het definitieve besluit, veel denk- en soms ook rekenwerk. Bijna altijd worden hiervoor externe adviseurs ingeschakeld. De kosten van dit vooronderzoek kunnen een drempel zijn om echt de mogelijkheden te laten onderzoeken.

Daarom heeft het bestuur van Niscoo besloten om de kosten van een dergelijk vooronderzoek naar samenwerking in het Ondernemerspakket op te nemen. Leden van Niscoo die een dergelijk onderzoek laten uitvoeren kunnen op de kosten van een dergelijk onderzoek van Niscoo een subsidie ontvangen van 50%, met een maximum van € 500, -

De subsidie kan achteraf worden aangevraagd door het indien van een declaratie met behulp van het declaratieformulier. Voor meer informatie, zie deze link.