Video

In samenwerking met CIV Melkveehouderij worden sommige avonden ook op video opgenomen. Zo kunt u in alle rust de sprekers nog eens terug luisteren. Op deze pagina staan alle video's. 

Op 3 december ging de Niscoo de bijeenkomst over Kringlooplandbouw. Met een enorme opkomst was het een goede avond waarin veel kennis en ervaringen gedeeld werden. Was u er niet bij of nog eens terug zien, bekijk hier de video:

Kringlooplandbouw 'Waar staan we en waar gaan we naar toe?' Frank Verhoeven

Ervaringen van Kringlooplandbouw - Bouke Meijer

'Kringlooplandbouw: hoe sluit je de cirkel' vragenronde

2017

  • november 2017: Boeren mét de omgeving
  • februari 2017: Hoe hoog legt Parijs de klimaatlat

 

November 2017: Livestream opgenomen tijdens de avond: Boeren mét de omgeving

Donderdagavond 30 november stond de Niscoo bijeenkomst in het teken van de grondcoöperaties. Dit fenomeen is in opkomst en biedt u als agrarisch ondernemer nieuwe kansen en mogelijkheden. Niscoo wilde u graag kennis laten maken met deze manier van grondverwerving middels samenwerking. De avond was georganiseerd om u te inspireren door de verschillende voorbeelden en best practices.

Natuur-inclusief Boeren - Frans Verouden

Groene grond ruilen - Albert van Burgsteden

Vragenronde 'Boeren met de omgeving' Albert van Burgsteden en Frans Verouden

Reacties na afloop van 'Boeren met de omgeving'

 
februari 2017: Livestream opgenomen tijdens de avond: hoe hoog legt ‘Parijs’ de klimaatlat?

De impact van de Parijse akkoorden voor de grondgebonden landbouw. Het klimaat daagt ons uit: droge zomers, enorme regenval, hagelstenen zo groot als pingpongballen. Extreme weersomstandigheden met veel invloed op uw bedrijf. In Parijs zijn er vorig jaar politieke akkoorden gesloten om de CO2 uitstoot te verminderen. Benieuwt wat dit voor onze sector betekent? Kunnen wij straks geld gaan verdienen met bijvoorbeeld carboncredits of is er alleen maar sprake van kostenverhogingen? Op woensdag 8 februari 2017 hield Niscoo hierover een bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Het CIV Melkveehouderij zorgde ervoor dat deze bijeenkomst ook te volgen was via een livestream. De presentaties zijn hieronder terug te kijken.

 

Prof. P. Vellinga, oud-hoogleraar climate change aan de WUR, verzorgt de inleiding over de gevolgen van de Parijse akkoorden voor de melkveehouderij en akkerbouwsector:

Ing. Derk van Balen van PPO ging in op de mogelijkheden die de akkerbouwsector kan leveren aan de oplossingen voor het klimaatprobleem. 

Dhr. Zwier van der Vegte, bedrijfsleider van Proefboerderij de Marke deed hetzelfde voor de melkveehouderij.

Aansluitend aan de presentaties was onderstaande discussie met het publiek.

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de projectleider CIV Melkveehouderij, Rinze Fokkema.