aardappelen

Ondernemerspakket

Ondernemen betekent blijven ontwikkelen en kennis verzamelen om uzelf en uw bedrijf te verbeteren. Aan dat proces kan Niscoo een steentje bijdragen door een ruim aanbod aan kennisproducten aan te bieden. Dat doen we door het organiseren van verschillende soorten bijeenkomsten, maar ook door ondernemerscursussen en adviestrajecten met met aantrekkelijke kortingen aan onze leden aan te bieden. Dit laatste is ons 'Ondernemerspakket'.

Exclusief voor leden

Binnen het Ondernemerspakket heeft Niscoo, exclusief voor haar leden, met een aantal organisaties (onze Kennispartners) afspraken gemaakt over het stimuleren van specifieke diensten. Op grond van deze afspraken verleent Niscoo op diverse diensten van deze kennispartners een stimuleringsbijdrage aan haar leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde studiegroepen of een grondverbeteringsadvies. Jaarlijks stelt Niscoo de lijst met de te stimuleren diensten vast.

Subsidie Korte omschrijving
Bedrijfsontwikkelingsplan ic.m. PPA Een bedrijfsontwikkelingsplan wordt door Niscoo 50% gesubsidieerd met een maximum van €500,-. Dit onder voorwaarde dat er ook een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) wordt uitgevoerd. Details en aanvragen
Bodemstudiegroepen (Coen ter Berg, Agrifirm)

Grond is te kostbaar om er niet een maximale productie van te halen. Daarvoor is een goede grondconditie van cruciaal belang, niet alleen nu, maar ook nog over 15 jaar. De moderne bedrijfsvoering vraagt het uiterste van de bodem en helaas is er niet altijd evenveel aandacht voor het in stand houden of verbeteren van de bodemconditie.

Details en aanvragen
Deelname Pootaardappelacademie Niscoo leden die deelnemen aan de Pootaardappel academie, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten hiervan. Niscoo subsidieert 50% van de eigen bijdrage, met een maximum van 150 euro per bedrijf. Details en aanvragen
Eerste duurzaamheidsplan Veldleeuwerik

Niscoo leden die deelnemen aan Veldleeuwerik, kunnen van Niscoo een bijdrage krijgen in de kosten van het opstellen van het eerste duurzaamheidsplan voor hun bedrijf. De bijdrage bedraagt 50% van deze kosten, met een maximum van 250 euro

Details en aanvragen
Individueel advies grondverbetering (Coen ter Berg) Niet in combinatie met bodemstudiegroepen Wilt u uw grond verbeteren en wilt u daar een 'grondig' advies over? Niscoo wil dit stimuleren door een bijdrage te verstrekken van 50% van de kosten met een maximum van 250 euro, wanneer u Coen ter Berg dit advies laat verstrekken. U kunt slechts eenmaal van deze subsidie gebruik maken. Deze susbidie kan niet worden gecombineerd met de bijdrage voor bodemstudiegroepen. Details en aanvragen
Minimaster Melkveehouderij (ALAN) Bent u deelnemer aan de minimaster Melkveehouderij van ALAN accountants en adviseurs? Dan kunt u dit eerste jaar hiervoor van Niscoo een bijdrage van maximaal € 500,- in de kosten ontvangen. Details en aanvragen
Persoonlijke profiel analyse (PPA)

Een PPA geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten van u als ondernemer. Waar liggen uw sterke punten en waar uw valkuilen. Voor het ontwikkelen van uw bedrijf is het van groot belang om deze kennis mee te nemen in uw besluitvorming. Eigenlijk is een PPA een must voor iedere ondernemer! 

Details en aanvragen
Studiegroep 'Kringloopwijzer' De Kringloopwijzer voor de melkveehouderij staat volop in de belangstelling. Veel adviseurs kunnen uw Kringloopwijzer opstellen. Maar deze set met getallen omzetten naar concrete aandachtspunten voor uw bedrijfsvoering vraagt nogal wat meer. Pas dan kan de Kringlooopwijzer u echt voordeel opleveren. Details en aanvragen
Studiegroep 'Mineralenmanagement' (Agrifirm)

Efficiënt en effectief omgaan met de schaarse mineralen op het melkveehbedrijf is meer dan ooit noodzakelijk. Als follow-up op ons gezamelijk symposium (febr. 2011) heeft Agrifirm in samenwerking met PPP-Agro advies studiegroepen opgestart waarin inzicht wordt gegeven in de daadwerkelijke mineralen kringloop van het bedrijf en hoe deze is te optimaliseren.

Details en aanvragen
Studiegroepdeelname 'duurzaam melkvee' (Agrifirm) Als follow-up op ons gezamelijk symposium in februari 2011 heeft Agrifirm, in samenwerking met Valacon Dairy, een studiegroepprogramma gestart waarbij een langere levenduur van de melkveestapel centraal staat. Niscoo stimuleert deelname met een subsidie van €250,- per jaar plus de kosten van de 'effectmeting' (aan het einde van het traject). Details en aanvragen