Niscoo Ondernemerspakket

Ondernemen betekent blijven ontwikkelen en kennis verzamelen om uzelf en uw bedrijf te verbeteren. Aan dat proces kan Niscoo een steentje bijdragen door een ruim aanbod aan kennisproducten aan te bieden. Dat doen we door het organiseren van verschillende soorten bijeenkomsten, maar ook door ondernemerscursussen en adviestrajecten met met aantrekkelijke kortingen aan onze leden aan te bieden. Dit laatste is ons 'Ondernemerspakket'.

Exclusief voor leden

Binnen het Ondernemerspakket heeft Niscoo, exclusief voor haar leden, met een aantal organisaties (onze Kennispartners) afspraken gemaakt over het stimuleren van specifieke diensten. Op grond van deze afspraken verleent Niscoo op diverse diensten van deze kennispartners een stimuleringsbijdrage aan haar leden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde studiegroepen of een grondverbeteringsadvies. Jaarlijks stelt Niscoo de lijst met de te stimuleren diensten vast. Niscoo staat ook altijd open voor nieuwe aanbieders. Volgt u een cursus of training dan kunt u altijd een financieringsverzoek doen. 

Deze voordelen gelden ook voor AJF leden. 

Declaratieformulier

Download hier het formulier, vul deze volledig in en verstuur per mail, vergezeld van een kopie van de factuur, naar info@niscoo.nl.

Aandachtspunten:

  • Vergeet niet op de bijlage aan te kruisen waarvoor u een bijdrage aanvraagt.
  • U moet de factuur zelf rechtstreeks aan de leverancier betalen.
  • VERGEET UW IBAN NUMMER NIET IN TE VULLEN.
  • Het kennisproduct moet zijn afgenomen tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2018

 

Subsidie

Omschrijving

Niscoo bijdrage

Bedrijfsontwikkelingsplan i.c.m. PPA

Een bedrijfsontwikkelingsplan wordt door Niscoo 50% gesubsidieerd met een maximum van €500,-. Dit onder voorwaarde dat er ook een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) wordt uitgevoerd. Een PPA geeft inzicht in de persoonlijke kwaliteiten van u als ondernemer. Waar liggen uw sterke punten en waar uw valkuilen. Voor het ontwikkelen van uw bedrijf is het van groot belang om deze kennis mee te nemen in uw besluitvorming. Eigenlijk is een PPA een must voor iedere ondernemer!

Indien u hier aanspraak op wilt maken dient u eerst een jaar lid te zijn van Niscoo. 

50% maximaal €500,-
Bodemstudiegroepen - cursussen rondom bodem Grond is te kostbaar om er niet een maximale productie van te halen. Daarvoor is een goede grondconditie van cruciaal belang, niet alleen nu, maar ook nog over 15 jaar. De moderne bedrijfsvoering vraagt het uiterste van de bodem en helaas is er niet altijd evenveel aandacht voor het in stand houden of verbeteren van de bodemconditie. Neemt u deel aan een cursus of studiegroep, dan kunt u een deel van de kosten vergoedt krijgen.  50%, maximaal €250,-
Deelname Pootaardappelacademie Niscoo leden die deelnemen aan de Pootaardappel academie, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten hiervan. Niscoo subsidieert 50% van de eigen bijdrage, met een maximum van 150 euro per bedrijf. 50%, maximaal €150,-
Duurzaamheidsplan Veldleeuwerik Niscoo leden die deelnemen aan Veldleeuwerik, kunnen van Niscoo een bijdrage krijgen in de kosten van het opstellen van het duurzaamheidsplan voor hun bedrijf. 50%, maximaal €250,-
Individueel advies grondverbetering. Niet in combinatie met bodemstudiegroepen Wilt u uw grond verbeteren en wilt u daar een 'grondig' advies over? Niscoo wil dit stimuleren door een bijdrage te verstrekken. U kunt slechts eenmaal van deze subsidie gebruik maken. Deze subsidie kan niet worden gecombineerd met de bijdrage voor bodemstudiegroepen. 50%, maximaal €250,-
Studiegroep 'Kringloopwijzer' De Kringloopwijzer voor de melkveehouderij staat volop in de belangstelling. Veel adviseurs kunnen uw Kringloopwijzer opstellen. Maar deze set met getallen omzetten naar concrete aandachtspunten voor uw bedrijfsvoering vraagt nogal wat meer. Pas dan kan de Kringloopwijzer u echt voordeel opleveren. 50% maximaal €250,-
Studiegroep 'Mineralenmanagement'  Efficiënt en effectief omgaan met de schaarse mineralen op het melkveehbedrijf is meer dan ooit noodzakelijk. De groep richt zich op inzicht in de daadwerkelijke mineralen kringloop van het bedrijf en hoe deze is te optimaliseren. 50%, maximaal €250,- per jaar
Studiegroepdeelname 'duurzaam melkvee'  Studiegroepprogramma waarbij een langere levenduur van de melkveestapel centraal staat. Niscoo stimuleert deelname met een subsidie van €250,- per jaar. €250,- + kosten effectmeting
Actualisering duurzaamheidsplan 'Veldleeuwerik' Niscoo vergoed het actualiseren van uw duurzaamheidsplan 'Veldleeuwerik' 50%, maximaal €150,-
Samenwerking andere bedrijven In de huidige tijd is het niet ondenkbaar dat u een samenwerking met een ander bedrijf wilt aangaan. Een vooronderzoek samenwerking met andere bedrijven wordt vergoed door Niscoo. Denk aan de kosten van uw eigen accountant. 50%, maximaal €500,-
Deelname Communicatiecursus Communicatie, social media, transparantie, het hoort allemaal bij uw vak. De consument wil meer een meer weten waar het product vandaan komt. Maar hoe pakt u dat nou doeltreffend aan. Er zijn verschillende initiatieven op het gebied van communicatie. Niscoo vergoed een deel van de kosten. 50%, maximaal €200,-
Vergoeding gewasscan middels drone Zet u een drone in voor gewasscan, dan kunt u bij Niscoo een declaratie indienen. 50%, maximaal €250,-

 

Declaratieformulier

Download hier het formulier, vul deze volledig in en verstuur per mail, vergezeld van een kopie van de factuur, naar info@niscoo.nl.